Jesteś w: Oferta  /  Kursy

Serdecznie zapraszamy na  kwalifikacyjne kursy zawodowePocząwszy od 2012 roku osoby dorosłe mogą zdobywać kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Kursy te zostały wprowadzone jako element reformy szkolnictwa zawodowego, która w dużej mierze dotyczy kształcenia dorosłych - od 2012 r.


Każdy z zawodów ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie  klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, został podzielony na kwalifikacje (od jednej do trzech), które można zdobyć w zasadniczej szkole zawodowej, technikum lub szkole policealnej, a także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (osoby dorosłe). Na kursach można zdobyć jedną lub wszystkie kwalifikacje dla danego zawodu. Aby otrzymać dyplom w zawodzie należy zdać egzaminy w zakresie wszystkich kwalifikacji dla danego zawodu oraz ukończyć właściwą szkołę ponadgimnazjalną. W przypadku, gdy zawód ma tylko jedną kwalifikację, ukończenie jednego kursu kwalifikacyjnego i zdanie egzaminu oznacza zdobycie kwalifikacji w danym zawodzie. 


Obszar Administracyjno –usługowy

 • Technik cyfrowych procesów graficznych                                        4 semestry 150 zł/miesiąc

A. 25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

A.55 Drukowanie cyfrowe

 • Technik ekonomista                                                                               4 semestry 150 zł/miesiąc

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36 Prowadzenie rachunkowości

 • Technik logistyk                                                                                       4 semestry 150 zł/miesiąc

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji

 i magazynowania

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 • Technik spedytor                                                                                   4 semestry 150 zł/miesiąc

A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu

A.29 Obsługa klientów i kontrahentów

 • Technik organizacji reklamy                                                                4 semestry 150 zł/miesiąc

A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 • Technik handlowiec                                                                               4 semestry 150 zł/miesiąc

A.18 Prowadzenie sprzedaży

A.22Prowadzenie działalności handlowej

 • Technik usług fryzjerskich                                                                    4 semestry 150 zł/miesiąc

A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

A.23 Projektowanie fryzur

 • Technik księgarstwa                                                                              4 semestry 150 zł/miesiąc

A.18 Prowadzenie sprzedaży

A.21 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

 • Technik technologii drewna                                                                 4 semestry 150 zł/miesiąc
A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich 
A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna  
 • Technik analityk                                                                                     4 semestry 150 zł/miesiąc

A.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
A.60 Wykonywanie badań analitycznych

 • Technik technologii odzieży                                                               4 semestry 150 zł/miesiąc

A.12 Wykonywanie usług krawieckich
A.48 Projektowanie wyrobów odzieżowych
A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

 • Technik procesów introligatorskich                                                 4 semestry 150 zł/miesiąc

A.14 Realizacja procesów introligatorskich
A.40 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

 • Drukarz                                                                                                     2 semestry 150 zł/miesiąc

A.15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych

 • Introligator                                                                                              2 semestry 150 zł/miesiąc

A.14 Realizacja procesów introligatorskich

 • Stolarz                                                                                                       2 semestry 150 zł/miesiąc

A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

 • Krawiec                                                                                                     2 semestry 150 zł/miesiąc

A.12 Wykonywanie usług krawieckich

 • Sprzedawca                                                                                              2 semestry 150 zł/miesiąc     

A.18 Prowadzenie sprzedaży                                  

 

 

 

Obszar budowlany

 • Technik budownictwa                                                                          4 semestry 150 zł/miesiąc

Jedna z trzech poniższych kwalifikacji do wyboru:

B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B.20 Montaż konstrukcji budowlanych

Oraz

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanychObszar mechaniczny i górniczo- hutniczy

 • Technik mechanik                                                                                    4 semestry 150 zł/miesiąc

Jedna z trzech poniższych kwalifikacji do wyboru:

M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Oraz

M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 

 • Technik pojazdów samochodowych                                                  4 semestry 150 zł/miesiąc

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów z zespołów pojazdów samochodowych

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 • Technik optyk                                                                                        4 semestry 150 zł/miesiąc

M.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

M.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowychObszar rolniczo –leśny z ochroną środowiska

 • Technik architektury krajobrazu                                                      4 semestry 150 zł/miesiąc

R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

 • Technik ogrodnik                                                                                   4 semestry 150 zł/miesiąc

R.5 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

 • Technik rolnik                                                                                          4 semestry 150 zł/miesiąc

R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 • Technik hodowca koni                                                                           4 semestry 150 zł/miesiąc

R.19 Organizowanie chowu i hodowli koni

R.20 Szkolenie i użytkowanie koni

 • Technik ochrony środowiska                                                                4 semestry 150 zł/miesiąc

R.7 Ocena stanu środowiska

R.8 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

 • Technik agrobiznesu                                                                              4 semestry 150 zł/miesiąc

R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej

R.6 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

 • Technik leśnik                                                                                         4 semestry 150 zł/miesiąc

R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

R.14 Użytkowanie zasobów leśnych

 • Ogrodnik                                                                                                  2 semestry 150 zł/miesiąc

R.5 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

 • Rolnik                                                                                                        2 semestry 150 zł/miesiąc

R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej 


Obszar elektryczno- elektroniczny

 • Technik elektryk                                                                                      4 semestry 150 zł/miesiąc

E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 • Technik elektronik                                                                                  4 semestry 150 zł/miesiąc

E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 • Technik mechatronik                                                                              4 semestry 150 zł/miesiąc

E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 

 • Technik energetyk                                                                                 4 semestry 150 zł/miesiąc

E.22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

E.23Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej  

 • Elektryk                                                                                                    2 semestry 150 zł/miesiąc

E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

 • Elektromechanik                                                                                     2 semestry 150 zł/miesiąc

E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych


Obszar turystyczno –gastronomiczny

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych                                     4 semestry 150 zł/miesiąc

T.6 Sporządzanie potraw i napojów

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 • Technik obsługi turystycznej                                                             4 semestry 150 zł/miesiąc

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 • Technik hotelarstwa                                                                            4 semestry 150 zł/miesiąc

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 • Technik technologii żywności                                                             4 semestry 150 zł/miesiąc

Jedna z czterech kwalifikacji do wyboru:

T.2 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

T.3 Produkcja wyrobów piekarskich

T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych

T.5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Oraz

T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

 • Kelner                                                                                                        4 semestry 150 zł/miesiąc

T.9 Wykonywanie usług kelnerskich

T.10 Organizacja usług gastronomicznych 

 • Cukiernik                                                                                                   2 semestry 150 zł/miesiąc

T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych

 • Kucharz                                                                                                     2 semestry 150 zł/miesiąc 

T.6 Sporządzenie potraw i napojów 

Aby otrzymać tytuł Technika w wybranym zawodzie należy skończyć kształcenie wspólne dla wszystkich zawodów oraz kształcenie kwalifikacyjne w danym zawodzie oraz posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej
© Centrum Szkoleniowe Wiedza 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.
infolinia: 801 000 230