Jesteś w: Oferta  /  Kursy

Serdecznie zapraszamy na  kwalifikacyjne kursy zawodowe


Począwszy od 2012 roku osoby dorosłe mogą zdobywać kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Kursy te zostały wprowadzone jako element reformy szkolnictwa zawodowego, która w dużej mierze dotyczy kształcenia dorosłych - od 2012 r.


Każdy z zawodów ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, został podzielony na kwalifikacje (od jednej do dwóch), które można zdobyć w szkole branżowej I stopnia, szkole branżowej II stopnia, technikum lub szkole policealnej, a także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (osoby dorosłe). Na kursach można zdobyć jedną lub wszystkie kwalifikacje dla danego zawodu. Aby otrzymać dyplom w zawodzie należy zdać egzaminy w zakresie wszystkich kwalifikacji dla danego zawodu oraz ukończyć właściwą szkołę ponadpodstawową. W przypadku, gdy zawód ma tylko jedną kwalifikację, ukończenie jednego kursu kwalifikacyjnego i zdanie egzaminu oznacza zdobycie kwalifikacji w danym zawodzie.


BRANŻA EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNA

 • Technik administracji
EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji
 • Technik rachunkowości
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
 • Technik usług pocztowych i finansowych
EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych

BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA

 • Fryzjer
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
 • Technik usług fryzjerskich 

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur 

 • Technik usług kosmetycznych
FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych


BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

 • Technik elektryk

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 • Elektryk
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

BRANŻA HANDLOWA
 • Sprzedawca
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
 • Technik handlowiec
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA
 • Kelner
HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich
 • Kucharz
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • Pracownik obsługi hotelowej
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • Technik hotelarstwa
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji
 • Technik usług kelnerskich
HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich
HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

BRANŻA MOTORYZACYJNA
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 • Mechanik pojazdów samochodowych
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
 • Technik pojazdów samochodowych
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
albo MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsług

BRANŻA ROLNO-HODOWLANA
 • Jeździec
ROL.01. Jeździectwo i trening koni
 • Rolnik
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolnicze
 • Technik hodowca koni
ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni
ROL.01. Jeździectwo i trening koni albo ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni
 • Technik rolnik
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • Technik weterynarii
ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

BRANŻA SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNA
 • Magazynier-logistyk
SPL.01. Obsługa magazynów
 • Technik logistyk
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu
 • Technik spedytor
SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
© Centrum Szkoleniowe Wiedza 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.
infolinia: 801 000 230